dimecres, de desembre 28, 2011

MERCÈ RODOREDA


M'apassionen les obres de Rodoreda. Llegir i rellegir les seves novel.les, especialment La Plaça del Diamant i Mirall Trencat. Destil.len feminitat, amor, infelicitat, destrucció... Un complex ventall de sentiments que van de la mà d'uns personatges de forta personalitat i acurada descripció psicològica. El retrat de l'autora és igualment interessant: una dona amb una vida rebel, amb conflictes personals i familiars molt intensos. La pàgina de scrapbook d'aquesta entrada està feta per recordar el caràcter universal de la seva obra i explicar en poques línies perquè escrivia.

Me apasionan las obras de Rodoreda. Leer y releer sus novelas, especialmente La Plaça del Diamant y Mirall Trencat. Destilan feminidad, amor, infelicidad, destrucción... Un complejo abanico de sentimientos que van de la mano de unos personajes de fuerte personalidad y cuidada descripción psicológica. El retrato de la autora es igualmente interesante: una mujer con una vida rebelde, con conflictos personales y familiares muy intensos. La página de scrapbook de esta entrada está hecha para recordar el carácter universal de su obra y explicar en pocas líneas porqué escribía.

I'm passionate about Rodoreda's work. Read her novels again and again, specially La Plaça del Diamant and Mirall Trencat. A distillation of femininity, love, unhappiness, destruction... A complex range of emotions, characters with a strong personality and an accurate psychological description. The portrait of the author is also interesting: a woman with a rebellious life, with personal and family intense conflicts. The scrapbook page of this post is to remind the universal nature of her work and also to explain in a few lines why she liked so much writing.