dilluns, de novembre 16, 2009

ANIMAL INSTINCT


El dissabte passat vaig comprar un canvas disposada a fer-lo servir de base per a una creació improvitzada (només tenia clars els colors) Em vaig posar a recopil.lar material: paper de diari, pintura acrílica, betum, tela, cera... Després vaig posar fil a l'agulla i... aquest és el resultat!

El sábado pasado compré un canvas dispuesta a usarlo para una creación improvisada (sólo tenía claros los colores) Así que me puse a recopilar material: papel de periódico, pintura acrílica, betún, tela, cera... Después me puse manos a la obra y... este es el resultado!

Last Saturday I bought a canvas ready to use it for an improvised creation (I only had clear the colors) I started to gather all kind of stuff: newspaper, acrylic paint, shoe polish, fabric, wax... I got to it and... this is the result!

dijous, de novembre 12, 2009

PLUJA D'IDEES


Fa uns mesos em vaig comprar un pot de pintura spray però encara no l'havia fet servir en cap layout. Com que avui en el moment de posar-me a dissenyar la pàgina de scrapbook que tenia en ment no disposava de cap fotografia, he cedit tot el protagonisme al fons de la pàgina utilitzant diferents tipus de lletres com a màscares. El resultat és un abecedari en desordre, una pluja d'idees i una llista sense fi de paraules relacionades amb la creativitat. Satisfeta de la prova, d'haver experimentat amb una tècnica fins ara nova per a mi i de l'aspecte envellit i imperfecte del fons de la pàgina!

Hace unos meses compré un pote de pintura spray pero todavía no lo había usado en ningún layout. Como hoy en el momento de ponerme a diseñar la página de scrapbook que tenía en mente no disponía de ninguna fotografía, he cedido todo el protagonismo al fondo de la página usando diferentes tipos de letras como máscaras. El resultado es un abecedario en desorden, una lluvia de ideas y una lista sin fin de palabras relacionadas con la creatividad. Satisfecha de la prueba, de haber experimentado con una técnica hasta ahora nueva para mí y del aspecto envejecido e imperfecto del fondo de la página!

Some months ago I bought spray paint but I had still not used it in any layout. As today, at the time of designing the scrapbook page I realized that I had no photographs on my hand, I decided to focus on the background using different types of characters as masks. The result is an alphabet out of order, a brainstorm and a never ending list of words related with creativity. Satisfied with the test, the new experimental technique and how the paper looks old and imperfect!

dijous, de novembre 05, 2009

CROMATISMES DT

Ho he aconseguit! Cromatismes m'ha escollit dissenyadora de la botiga! Gràcies Àurea per confiar en mi i gràcies a les que heu tret el cap pel meu blog! És molt motivador saber que us agrada el meu treball tenint en compte que la major part de vosaltres porteu molt de temps dedicant-vos al scrapbooking. Un plaer acompanyar-vos a partir d'ara i molt contenta d'haver-me iniciat en aquest projecte sense límits!

Lo conseguí! Cromatismes me ha elegido diseñadora de la tienda! Gracias Àurea por confiar en mí y gracias a las que os habéis asomado a mi blog! Es muy motivador saber que os gusta mi trabajo teniendo en cuenta que la mayor parte de vosotras lleva ya mucho tiempo dedicándose al scrapbooking. Un placer acompañaros a partir de ahora y muy contenta de haberme iniciado en este proyecto sin límites!

I did it! Cromatismes has elected me as a designer! Thanks Àurea to trust me and thanks all for having a look at my blog! I really appreciate your encouraging words more so when most of you are so experienced at scrapbooking. My pleasure to join the team from now and very happy to start this unlimited project!