divendres, de gener 15, 2010

PRINCESS


Aquí teniu el primer layout del 2010. Els papers en diferents tons de color morat són molt sofisticats i de seguida que l'Àurea me'ls va donar em van semblar meravellosos. La base amb la cadira barroca és elegant i té molta presència per ella mateixa així que he preferit no carregar massa la pàgina. He emmarcat la fotografia de quan jo era petita amb blackboard (aconseguint així donar relleu a la composició) i rubons. El missatge és curt, precís: Princess. Crec que descriu a la perfecció el gest de la imatge.

Con el inicio del 2010 se materializa el primer layout del año. Los papeles en distintos tonos de color morado son muy sofisticados y enseguida que Àurea me los entregó me parecieron maravillosos. La base con la silla barroca es elegante y tiene mucha presencia en sí misma así que he preferido no cargar demasiado la página. He enmarcado la foto de cuando yo era pequeña con blackboard (lo que da relieve a la composición) y rubons. El mensaje es corto, preciso: Princess. Creo que describe a la perfección el gesto de la imagen.

2010 begins and this is the first layout of the year. The papers in different shades of purple are very sophisticated and I find them wonderful. The base with the baroque chair is elegant and has a lot of presence by itself. That's why I prefered not to overcharge the page. The photo is surrounded by blackboard elements and rubons. The message is short, precise: Princess. I think it describes perfectly the gesture of the image.


A nivell tècnic vull destacar l'efecte embossing aplicat als elements de chipboard negre (en origen eren negres mate) I en canvi, jo volia fer-los brillar. Així que vaig aplicar tinta negra (igual que el color de la base de cartró) i polvos transparents per aconseguir l'efecte sucós i de porcellana que podeu veure en el detall de la imatge inferior. La informació dels materials la trobareu al blog de Cromatismes!

A nivel técnico quiero destacar el efecto embossing aplicado a los elementos de chipboard negro (en origen eran negros mate) Sin embargo, yo quería darles brillo. Así que apliqué tinta negra (igual que el color de la base de cartón) y polvos transparentes para conseguir el efecto jugoso y de porcelana que podéis ver en el detalle de la imagen inferior. La información de los materiales la encontraréis en el blog de Cromatismes!

I want to highlight the embossing effect applied to the black chipboard elements (originally matt) Nevertheless I wanted to make them bright. So I used black ink and transparent powder to get a juicy appearance as you can see in the image below. Find stuff information at Cromatismes!


Un cop vaig enllestir la pàgina de scrapbook vaig adonar-me que el "negatiu" de la base de blackboard amb motius florals tenia moltes possibilitats. Així que vaig decidir fer-lo servir com si es tractés d'un mini-marc, decorant els espais buits. Per "vestir" el marc negre vaig estar mirant alguns tutorials i en vaig trobar un que produeix un efecte "massilla" molt decoratiu. És un recurs estètic ric i molt fàcil d'aconseguir per al que podeu utilitzar combinacions de color ilimitades: http://cosmocricket.blogspot.com/2008/01/see-lindsay-paint-on-blackboard.html

Justo después de terminar la página de scrapbook me di cuenta que el "negativo" de la base de blackboard con motivos florales tenía muchas posibilidades. Así que decidí usarlo como a un mini-marco, decorando los espacios vacíos. Para "vestir" el marco negro estuve mirando algunos tutoriales y di con uno que produce un efecto "masilla" muy decorativo. Es un recurso estético rico y muy fácil de conseguir para el que podéis utilizar combinaciones de color ilimitadas: http://cosmocricket.blogspot.com/2008/01/see-lindsay-paint-on-blackboard.html

As soon as I finished the scrapbook page I realized that the "negative" of the blackboard base with floral motif had lots of possibilities. So I decided to use it as a mini-frame, decorating the empty areas. I "dressed" the black frame using a "mastic" effect. It's a very easy and rich esthetic option for which you can use ilimitaded color combinations: http://cosmocricket.blogspot.com/2008/01/see-lindsay-paint-on-blackboard.html